Sistemi Informativ Ujor

Platforma shtetërore për menagjimin e të dhënave për ujërrjedhat dhe burimet nacionale ujore.