Politikat e privatësisë

Ne përdorim të dhënat tuaja personale për të siguruar dhe përmirësuar Shërbimin. Duke përdorur Shërbimin, ju pranoni mbledhjen dhe përdorimin e informacionit në përputhje me këtë Politikë të Privatësisë.

Interpretimi dhe Përkufizimet

Interpretimi

Fjalët e të cilave kapitalizohet shkronja fillestare kanë kuptime të përcaktuara në kushtet e mëposhtme.

Përkufizimet e mëposhtme kanë të njëjtin kuptim, pavarësisht nëse ato paraqiten në njëjës ose në shumës.

Përkufizimet

Për qëllimet e kësaj Politike të Privatësisë:

 • Ju nënkupton një individ që hyn ose përdor Shërbimin, ose kompaninë, ose personin tjetër juridik, në emër të të cilit një person i tillë po hyn ose përdor Shërbimin, sipas rastit.

 • Kompania (referuar ose si "Kompania", "Ne", "Neve" ose "Tona" në këtë Marrëveshje) i referohet Autoritetit Rajonal të Pellgjeve Lumore të Republikës së Kosovës.

 • Llogaria do të thotë një llogari unike e krijuar për Ju për të hyrë në Shërbimin tonë ose për tu bërë pjesë e Shërbimit tonë.
 • Faqja e internetit i referohet Sistemit të Informacionit të Ujërave, i arritshëm nga https://www.siu.rks-gov.net
 • shërbim i referohet Uebfaqes.
 • Shteti i referohet: Kosovës
 • Te dhena Personale është çdo informacion që ka të bëjë me një individ të identifikuar ose të identifikueshëm.

 • Cookies janë dokumente të vogla që janë vendosur në kompjuterin tuaj, pajisjen celulare ose ndonjë pajisje tjetër nga një uebfaqe, që përmbajnë detajet e historisë suaj të shfletimit në atë uebfaqe midis përdorimeve të saj të shumta.
 • Pajisje nënkupton çdo pajisje që mund të hyjë në Shërbim siç është një kompjuter, një smartphone ose një tabletë dixhitale.

Mbledhjen dhe përdorimin e të dhënave tuaja personale

Llojet e të dhënave të mbledhura

Te dhena Personale

Ndërsa përdorni Shërbimin tonë, Ne mund t'ju kërkojmë që të na jepni disa informacione personalisht të identifikueshme që mund të përdoren për t'ju kontaktuar ose identifikuar Ju. Informacioni i identifikueshëm personalisht mund të përfshijë, por nuk kufizohet vetëm në:

 • Adresa E-Mailit
 • Emri dhe mbiemri
 • Numri i telefonit

Cookies

Ne përdorim Cookie "Session" për të ruajtur informacione të caktuara në lidhje me sjelljen tuaj të bërë në sistem për përdorim të mëvonshëm.

Ne i përdorim të dy Cookiet e sesioneve për qëllimet e përcaktuara më poshtë:

 • Cookie të nevojshme / thelbësore

  Lloji: Cookie Sesioni

  Administruar nga: Ne

  Qëllimi: Këto Cookie janë thelbësore për t'ju ofruar shërbime të disponueshme përmes Uebsajtit dhe për t'ju mundësuar që të përdorni disa nga karakteristikat e tij. Ato ndihmojnë në vërtetimin e identitetit të përdoruesve dhe parandalimin e përdorimit të pa lejueshëm të llogarive të përdoruesve. Pa këto Cookie, shërbimet për të cilat ju keni kërkuar nuk mund të ofrohen, dhe Ne përdorim vetëm këto Cookie për t'ju siguruar ato shërbime.

 • Cookies të funksionalitetit

  Lloji: Cookies të qëndrueshme

  Administruar nga: Ne

  Qëllimi: Këto Cookie na lejojnë të mbajmë mend zgjedhjet që bëni kur përdorni Uebfaqen, të tilla si të kujtoni detajet tuaja të hyrjes ose preferencën e gjuhës. Qëllimi i këtyre Cookies është që t'ju ofrojnë një përvojë më personale dhe të shmangni rikrijimin e preferencave tuaja çdo herë që përdorni Uebfaqen..

Përdorimi i të dhënave tuaja personale

Kompania mund të përdor të dhënat personale për qëllimet si në vijim:

 • Për të siguruar dhe mirëmbajtur Shërbimin tonë, përfshirë edhe për të monitoruar përdorimin e Shërbimit tonë.
 • Për të menaxhuar llogarinë tuaj: për të menaxhuar regjistrimin tuaj si një përdorues i Shërbimit. Të dhënat personale që ju ofroni mund t'ju japin qasje në funksionalitete të ndryshme të Shërbimit që janë në dispozicion të Ju si një përdorues i regjistruar.
 • Për të kontaktuar Ju: Për t'ju kontaktuar me email, thirrje telefonike, SMS ose forma të tjera ekuivalente të komunikimit elektronik, siç janë njoftimet në lidhje me azhurnimet ose komunikimet informative në lidhje me funksionalitetet, produktet ose shërbimet e kontraktuara, përfshirë azhurnimet e sigurisë, kur është e nevojshme ose e arsyeshme për zbatimin e tyre.
 • Për të menaxhuar kërkesat e tua: Për të marrë pjesë dhe menaxhuar kërkesat e tua drejt nesh.

Mbajtja e të dhënave tuaja personale

Kompania do të ruajë të dhënat tuaja personale vetëm për aq kohë sa ju zgjidhni të dhënat tuaja të ndahen me ne dhe në përputhje me rregullat e GDPR. Ne do t'i ruajmë dhe përdorim të dhënat tuaja personale në masën e nevojshme për të përmbushur detyrimet tona ligjore (për shembull, nëse kërkohet t'i ruajmë të dhënat tuaja në përputhje me ligjet në fuqi), zgjidhjen e mosmarrëveshjeve dhe zbatimin e marrëveshjeve dhe politikave tona ligjore.

Transferimi i të dhënave tuaja personale

Kompania do të ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshëm në mënyrë të arsyeshme për të siguruar që të dhënat tuaja të trajtohen në mënyrë të sigurt dhe në përputhje me këtë Politikë të Privatësisë dhe asnjë transferim i të dhënave tuaja personale nuk do të bëhet jashtë Shërbimit tonë.

Hapja e të dhënave tuaja personale

Zbatimi i ligjit

Në rrethana të caktuara, Kompanisë mund t'i kërkohet të zbulojë të dhënat tuaja personale nëse kërkohet ta bëjë këtë me ligj ose në përgjigje të kërkesave të vlefshme nga autoritetet publike (p.sh. një gjykatë ose një agjenci e lartë qeveritare e Kosovës (vetë ministria në këtë rast)).

Kërkesa të tjera ligjore

Kompania mund të zbulojë të dhënat tuaja personale me besimin e mirë se një veprim i tillë është i nevojshëm për të:

 • Në përputhje me detyrime ligjore
 • Mbroni të drejtat ose pronën e Kompanisë
 • Parandaloni ose hetoni keqbërjet e mundshme në lidhje me Shërbimin
 • Mbroni sigurinë personale të Përdoruesve të Shërbimit ose publikut
 • Mbroni nga përgjegjësia ligjore

Siguria e të dhënave tuaja personale

Siguria e të dhënave tuaja personale është e rëndësishme për Ne, por mos harroni se asnjë metodë e transmetimit përmes Internetit, ose një metodë e ruajtjes elektronike nuk është 100% e sigurt. Ndërsa ne përpiqemi të përdorim mjete komerciale të pranueshme për të mbrojtur të dhënat tuaja personale, Ne nuk mund të garantojmë sigurinë e saj absolute.

Lidhje me uebfaqe të tjera

Shërbimi ynë mund të përmbajë lidhje me uebfaqe të tjera që nuk operohen nga Ne. Nëse klikoni në një lidhje të palës së tretë, do të drejtoheni në faqen e palës së tretë. Ne ju këshillojmë me forcë që të rishikoni Politikën e Privatësisë për çdo link dhe faqe që vizitoni respektivisht.

Ne nuk kemi asnjë kontroll mbi dhe nuk marrim asnjë përgjegjësi për përmbajtjen, politikat e privatësisë ose praktikat e faqeve ose shërbimeve të palëve të treta.

Ndryshimet në Politikat e Privatësisë

Ne mund të azhurnojmë herë pas here Politikën tonë të Privatësisë. Ne do t'ju njoftojmë për çdo ndryshim duke postuar Politikën e re të privatësisë në këtë faqe.

Ne do t'ju njoftojmë me email dhe / ose me një njoftim të tjetër në Shërbimin tonë, përpara se ndryshimi të bëhet efektiv dhe të azhurnojmë datën "Përditësuar së fundi" në krye të kësaj Politike të Privatësisë.

Ju këshilloheni që të rishikoni periodikisht Politikat e Privatësisë për çdo ndryshim. Ndryshimet në politikat e privatësisë janë efektive kur ato postohen në këtë faqe.

Na kontaktoni

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë Politikë të Privatësisë, Mund të na kontaktoni:

 • Duke dërguar një mesazh në një formë: Kontakt