Autoriteti Rajonal i Pellgjeve Lumore (ARPL)

   Drejtori: Naser Afizi, Msc
   Adresa: Ish Pallati i Mediave: “Rilindja”, Kati XVI – Zyra 1605, 10000 Prishtinë
   Tel: +383 (0) 38 200 32 204
   E-mail: naser.afizi@rks-gov.net

Sistemi Informativ Ujor

  Hidrogjeolog. Fidan Bilalli, MSc

  “Rilindja”, Kati XV – Zyra 1603

  +383 (0) 38 200 33 204

  fidan.bilalli@rks-gov.net

Divizioni për Menaxhimin e Resurseve Ujore

  Makfirete Dibrani, MSc

  “Rilindja”, Kati XVI – Zyra 1603

  +383 (0) 38 200 32 235

  makfirete.dibrani@rks-gov.net

Divizioni për Planifikimin e Resurseve Ujore

  inxh. dipl. Manduha Gojani

  “Rilindja”, Kati XVI – Zyra 1603

  +383 (0) 38 200 32 098

  manduha.gojani@rks-gov.net

Divizioni për Pagesa Ujore dhe Projekte

  Naser Afizi, Msc

  “Rilindja”, Kati XV – Zyra 1603

  +383 (0) 38 200 32 204

  naser.afizi@rks-gov.net


Departamenti për mbrojtjen e mjedisit dhe ujërave (DMMU)

   Drejtori: Inxh. i dipl. Muhamet Malsiu, MSc
   Adresa: Ish Pallati i Mediave “Rilindja”, Kati XV – Zyra 1518, 10000 Prishtinë
   Tel: +383 (0) 38 200 33 222
   E-mail: muhamet.malsiu@rks-gov.net

Divizioni për Ujëra

  inxh. dipl. Shiqeri Dërmaku, MSc

  “Rilindja”, Kati XV – Zyra 1517

  +383 (0) 38 200 33 304

  shiqeri.dermaku@rks-gov.net

Divizioni për Mbeturina dhe Kimikate

  inxh. dipl. Enver Tahiri

  “Rilindja”, Kati XV – Zyra 1517

  +383 (0) 38 200 32 709

  enver.tahiri@rks-gov.net

Divizioni për Mbrojtjen e Natyrës

  inxh. dipl. Ismail Hetemaj

  “Rilindja”, Kati XV – Zyra 1517

  +383 (0) 38 200 33 237

  ismail.hetemaj@rks-gov.net


Departamenti për inspektimin të mjedisit, natyrës, ujërave

Kryeinspektor për Inspektoriatin e Mbrojtjes së Ujërave

  Bedri Halimi

  “Rilindja”, Kati XV – Zyra 1505

  +383 (0) 38 211 717

  bedri.halimi@rks-gov.net

Inspektor për Mbrojtjen e Ujërave

  Elbasan Shala

  “Rilindja”, Kati XV – Zyra 1503

  +383 (0) 38 200 33 205

  elbasan.shala@rks-gov.net

Inspektor për Mbrojtjen e Ujërave

  Arton Ramadani

  “Rilindja”, Kati XV – Zyra 1503

  +383 (0) 38 200 32 245

  arton.ramadani@rks-gov.net

Inspektoriati për Mbrojtjen e Ujërave

  Tringa Gjikolli

  “Rilindja”, Kati XV – Zyra 1503

  +383 (0) 38 200 33 245

  tringa.gjikolli@rks-gov.net


Shfrytëzimi i jashtligjshëm i resurseve natyrore, është krim që duhet të trajtohet.


Raporto çdo veprimtari të jashtëligjshme.

Së bashku mund ta mbrojmë mjedisin tonë.